Pěvecký spolek Prácheň

zpívání je radost

Činnost spolku v letech 1992-2002

Roky 1992 – 2002

K opětovnému obnovení činnosti Pěveckého spolku Prácheň došlo na počátku roku 1992. V tomto roce měly proběhnout oslavy 700 let povýšení Horažďovic na město a také 130 let od založení Pěveckého spolku Prácheň. S přípravami se začalo již v roce 1991 a při těchto příležitostech se také objevila myšlenka na obnovení činnosti spolku. Iniciátorem obnovení této činnosti byl starosta města pan Václav Trčka a tento jistě ne lehký úkol si vzal na svá bedra sbormistr MUDr. Jiří Petrus. Na klavír pak doprovázel Jan Petrus, ředitel místní Základní umělecké školy, v jejíchž prostorách se také zkoušelo.

První zkouška se konala 7. února 1992 a bylo na ní přítomno celkem 14 zájemců o sborový zpěv. Pět ze zakládajících členů je aktivních ještě do dnešních dní. Postupem času se řady zpěváků rozrůstaly a v dubnu měl spolek již 40 členů. Premiérový koncert se konal 12. června 1992 ve velkém zámeckém sále. V programu zazněly ukázky z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, sbory Pavla Křížkovského, lidové písně a sbor z opery Nabucco Giuseppe Verdiho, který sklidil velký ohlas. Další vystoupení pak byla spojena s  oslavami povýšení Horažďovic na město, které se konaly v červenci 1992. Těchto oslav se zúčastnili také zástupci družebního města Heimberg ze Švýcarska a jejich Jodlerklub. Tady začala pozdější spolupráce mezi oběma spolky.

Přátelství s Jodlerklubem z Heimbergu však není jediným, který pěvecký spolek navázal. Ještě na podzim téhož roku se uskutečnila společná vystoupení se ženským pěveckým sborem z Přeštic a také s pěveckým sborem Svatobor ze Sušice. Na podzim byla také nacvičena mše Jana Jakuba Ryby „Hej, mistře“, kterou spolek zpívá při vánoční půlnoční mši. V předvánočním čase pak spolek uspořádal několik vánočních koncertů v okolí Horažďovic i ve městě samém. Tak začala tradice těchto koncertů. Na některá místa se jezdí s vánočním koncertem pravidelně (např. Svéradice, Velký Bor).

Od roku 1993 se pěvecký spolek také tradičně účastní slavnostního kladení věnců u pomníku obětem 2. světové války. Vždy na počátku května si připomínáme osvobození města americkou armádou. Obě hymny, česká a americká, zaznívají každý rok opět v podání pěveckého spolku. Tradicí se stala také pěvecká soustředění. Každý rok, většinou v květnu, pěvecký spolek odjíždí na víkendové soustředění. Ta se konala již na několika místech, např. v Soběšicích, Velkém Boru, ale asi největší úspěch mají setkání v Železné Rudě. Tam spolek jezdí několik posledních let. Na soustředěních je připravován hlavně slavnostní koncert, který spolek pořádá vždy během června. Zakončí tím svoji roční práci a zahájí letní sezonu v Městském muzeu.

Významnou událostí se stalo svěcení zvonů z kostela sv. Petra a Pavla na náměstí, které se konalo 25. září 1993. Při této akci byl také znovu vysvěcen spolkový prapor. Ale ještě jedna významná událost je spojena s tímto dnem. Na slavnosti byl také přítomen hrabě Ferdinand Kinský, potomek dřívějších majitelů města, který žije v jihofrancouzském Nice. V této oblasti Provence se každoročně koná Festival chrámové hudby za přítomnosti sborů z celého světa. Spolek Prácheň hraběte svým výkonem tak oslovil, že Prácheň na tento festival pozval.

Rok 1994 byl ve znamení cesty na výše zmíněný festival ve Francii. Uskutečnila se ve dnech 7. – 13. července. Jeden koncert byl naplánován také v družebním městě Heimberg ve Švýcarsku. Tam se spolek zastavil na dva dny a poté pokračoval do Francie. Cestou se všichni členové spolku velice dobře bavili a také samozřejmě viděli mnoho krásných míst. Ve Francii se konaly celkem tři koncerty. První byl 9. července na náměstí v městečku Carces. Druhý byl na programu 10. července v Le Val v rámci Festivalu chrámové hudby a třetí pak v městečku Correns 11. července. Všechna vystoupení byla místními obyvateli přijata velice vřele. Úspěch byl velký. Nikdo ze členů spolku tak nelitoval nejen času, ale ani velkého psychického a hlavně fyzického zatížení. Zájezd to byl opravdu náročný.

Také v roce 1995 se pěvecký spolek zúčastnil několika slavnostních akcí. Jednalo se o oslavy 700 let města Plzně. 22. dubna se konal koncert sborové duchovní hudby v kostele sv.Bartoloměje v Plzni. Tohoto koncertu se zúčastnilo 12 pěveckých sborů z celého západočeského regionu. Po dopolední nesoutěžní přehlídce byl pěveckému spolku předán diplom za sympatický výkon. Také Velké Hydčice, které se nacházejí jen 5 km od Horažďovic, si při svých oslavách obce vzpomněly na horažďovické zpěváky. Obec slavila 950 let od první zmínky o existenci a spolek tam předvedl asi dvacetiminutový program, který uvedl před kapličkou na návsi. Nebylo to však poslední výročí v tomto roce. Základní škola v Komenského ulici slavila v tomto roce 100 let od založení a pěvecký spolek přispěl k oslavám svým programem.

Na podzim roku 1995 se uskutečnila další zahraniční cesta. Tentokrát však nebyl cílem cesty jih Evropy, ale její sever. Jelo se do Švédska ve dnech 27. září – 1. října na základě pozvání Hammarlövského pěveckého sboru, který v našem městě hostoval na jarním koncertě. Ve Švédsku se spolek představil na dvou koncertech. První se konal 29. září v kostele ve Fuglie a ten druhý pak o den později v kapli v Trelleborgu. Ale ještě ani to nebyl konec aktivity v tomto roce. 7. října vystoupil spolek v Horažďovicích na společném koncertě s pěveckým sborem Iuventus z Velkého Meziříčí. Také tento host byl velice mile přijat nejen členy spolku, ale i věrnými posluchači.

Rok 1995 byl velice úspěšný. Na jeho konci měl spolek celkem 65 členů. Z toho bylo 54 aktivních (37 žen a 17 mužů), dále pak 7 členů přispívajících a 4 čestné členy. Těmi jsou starosta Horažďovic Václav Trčka, prof. Ferdinand Kinský, Margrith Wenger (starostka města Heimberg) a Stefan Klausener (prezident Jodlerklubu)

Rok 1996 byl velice bohatý na události. Na jaře spolek vystoupil na prácheňské pouti, kde začal psát svou historii. Při tradičním jarním koncertě se také předvedl pěvecký sbor Prácheňáček, který vznikl při Základní umělecké škole v Horažďovicích. Ve dnech 23. – 27. května byl spolek pozván na oslavy 850. výročí založení města Heimberg. Během tohoto zájezdu byly uspořádány dokonce čtyři koncerty. Tři z nich přímo v Heimbergu a jeden pak v Grosshöchstettenu. Ale během návštěvy se samozřejmě jen nezpívalo. Členové spolku se opět podívali na krásná místa, jako na horu Niesen-Kulm. Stejně působivá byla i plavba po Thunském jezeře. Na podzim pak spolek vyrazil ještě na dvě cesty. Nejprve oplatil svou návštěvu ve Velkém Meziříčí. Tam byl samozřejmě uspořádán společný koncert s Iuventusem (12. října). Dne 1. listopadu se spolek zúčastnil 10. ročníku Pražských sborových zpěvů v Národním domě v Praze na Vinohradech. Pěvecký výkon byl porotou ohodnocen jako dobrý, byl tedy zařazen do bronzového pásma. Během návštěvy Prahy si členové mohli prohlédnout Národní divadlo a u jeho základních kamenů si dokonce zazpívali. Však tady byl velký důvod: Jeden z kamenů je přece z Práchně a pěvecký spolek byl u přepravy kamene do Prahy v roce 1868.

V roce 1997 bylo uspořádáno několik koncertů v rámci oslav 135. výročí založení a 5. výročí obnovení činnosti Pěveckého spolku Prácheň. V květnu se konaly dva společné koncerty se zahraničními hosty. Jeden s Jodlerklubem (23. května ve Velkém Boru) a druhý ještě navíc s Hammarlövským sborem ze Švédska (24. května v Horažďovicích). V červnu se pak konaly dva koncerty pouze v provedení Práchně (10. a 26. června). První z nich v kulturním domě a druhý pak v kostele sv. Petra a Pavla u příležitosti vysvěcení posledního zvonu se jménem sv. Gorazd. Dne 4. října se pak Prácheň setkala na společném koncertě se sušickým Svatoborem a sborem Iuventus z Velkého Meziříčí. Všechny tyto koncerty zanechaly v účinkujících i posluchačích krásné zážitky. Tento rok také spolek absolvoval jubilejní stý koncert. Jednalo se o vánoční koncert, který se konal dne 11. prosince v Chanovicích.

Rok 1998 se nesl ve znamení 80. výročí vzniku Československé republiky. 24. ledna se konal v Horažďovicích 1. Prácheňský reprezentační ples. Na jeho zahájení zazpíval pěvecký spolek a také z této akce se stala pro Prácheň tradice. Tradiční červnový koncert byl posledním vystoupením pro dlouholetou členku, klavírní doprovazečku a občasnou dirigentku Michaelu Petrusovou. Ta se loučila nejen se spolkem, ale i s Horažďovicemi. Koncert se konal v atriu zámku 24. června a dokonce ani počasí nebylo proti. V říjnu se pak konaly tři koncerty k oslavě vzniku republiky. Zúčastnili se sušický Svatobor a klatovský Šumavan a horažďovická Prácheň. O pořadatelství se podělila všechna tři města. Zpívalo se tedy 19. října v Klatovech, 21. října v Sušici a závěrečný koncert byl 23. října v Horažďovicích. Zde také bylo nachystáno společné posezení a občerstvení. V prosinci se konaly tradiční, tentokrát již sedmé, vánoční koncerty v Horažďovicích a okolí. Tento rok se sborem zpíval jako host pan Milan Fiala, který mimo jiné účinkoval v roli Šimona v asi nejslavnějším muzikálu Jesus Christ Superstar.

Na počátku roku 1999 (23. ledna) sbor opět zahajoval reprezentační ples. 5. června pak vystoupil na Dni Sušice. 19. června se v Karlových Varech konalo setkání západočeských pěveckých sborů. Během setkání vystoupila Prácheň ve dvou hudebních blocích, konkrétně na Mlýnské kolonádě a večer pak ve Dvořákově sále v Lázních III. Z Karlových Varů se spolek vrátil v pozdních nočních hodinách a hned další den brzy ráno odjížděl do Klatov, kde účinkoval při bohoslužbě Církve československé husitské ve Sboru dr. Karla Farského. Tato bohoslužba byla přímo přenášena Českým rozhlasem. Ve dnech 2. – 6. září se spolek vydal již na svou třetí cestu do švýcarského Heimbergu. Tentokrát byl pozván na oslavu 50. výročí založení Jodlerklubu. Během krátkého pobytu absolvoval tři vystoupení. Všechna byla přijata velmi dobře. Také tentokrát měli hostitelé připraven doprovodný program. Členové spolku se tak mohli podívat do keramické dílny, prohlédnout si město Thun nebo skalní jeskyni sv. Beata. Předseda Práchně Jan Petrus převzal od prezidenta Jodlerklubu Niklause Röthlisbergera čestné členství Jodlerklubu. Pár dní po návratu ze Švýcarska uspořádal spolek koncert s třeboňskou skupinou Naboso, ve které hrají dva horažďovičtí rodáci, bratři Sekáčovi. Zajímavým počinem byl koncert „Datum tisíciletí“, který se konal 9. 9. 1999 v 19:09 hodin. Tradiční vánoční koncerty a půlnoční mše v kostele sv. Petra a Pavla zakončily další rok spolku.

V roce 2000 byl spolek velmi aktivní. Celkem dvacet tři vystoupení hovoří za vše. Spolek opět zazpíval hymny při výročí osvobození a účinkoval také na dvou vernisážích v Městském muzeu. Jednalo se o výstavy pana Jaroslava Hořejšího, dlouholetého člena spolku, a paní Aleny Koenigsmarkové. Této vernisáži byla 1. srpna přítomna také paní Jiřina Jirásková, herečka a ředitelka Divadla na Vihohradech. Spolek také uspořádal tradiční koncert v zámku (23. června), vystoupil při poutích na Velkém Boru a v Chanovicích, při svěcení zvonů v Kasejovicích i při oslavách jmenin města. Na pozvání jednoho z majitelů zámku ve Lnářích vystoupil spolek 9. září také v tomto zámku. Na podzim byla v malém zámeckém sálu natočena jeho první profesionální nahrávka. Stejně jako již několikrát v historii, tak i nyní se spojil pěvecký spolek a ochotníci a společně nacvičili zpěvohru Františka Ferdinanda Šamberka a Karla Hašlera „Podskalák“. Je jen škoda, že představení se hrálo pouze třikrát. V neděli 31. prosince 2000 byla na náměstí připravena oslava příchodu nového milénia. Spolek pod vánočním stromem zazpíval několik koled a poté se poprvé po mnoha letech rozezvučely všechny čtyři zvony z kostela sv. Petra a Pavla.

Rok 2001 absolvoval spolek podle již tradičního scénáře. Při jarním koncertu v zámeckém sále (25. května) hostoval Svatobor ze Sušice a Horster Mannenkoor z Holandska. 9. června se konalo setkání západočeských pěveckých sborů v Domažlicích a Prácheň se tohoto setkání samozřejmě zúčastnila. Spolek připravil písničky Karla Hašlera z Podskaláka a zazpíval je ve Svéradicích při setkání tamních rodáků dne 29. června.

V roce 2002 si Prácheň připomněla 140.výročí založení spolku a také 10. výročí znovuobnovení činnosti. S těmito výročími byla samozřejmě spojena nejedna akce. Výročí byla připomenuta celkem na třech koncertech. Na dvou z nich (31. května v zámku a 12. října v Husově sboru) se představila jen Prácheň a 27. července se konal společný koncert s Jodlerklubem. Na jarním slavnostním koncertě se  s prací ve spolku rozloučil MUDr. Jiří Petrus, který měl významný podíl na znovuobnovení jeho činnosti. Při této příležitosti mu bylo uděleno čestné členství. Při návštěvě přátel ze Švýcarska se této pocty dostalo také prezidentu Jodlerklubu Niklausi Röthlisbergerovi.

Další akcí spojenou s výročími Práchně byla výstava v muzeu, na níž byly soustředěny dokumenty a fotografie od nejstarších dob až po současnost. Spolek také představil svůj nový prapor. Ten je mobilnější než originální spolkový prapor, který je uložen v muzeu. Nový prapor byl pak 28. července vysvěcen. Na přelomu listopadu a prosince se spolek opět ukázal na divadelních prknech. Tentokrát se jednalo o hru Gabriela Chevaliera „Zvonokosy“. Provedení se opět setkalo s velkým úspěchem.